katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Kategoria: Aktualnosci

Sympozjum

Serdecznie zapraszmy wszystkich rodziców i zainteresowne osoby na Sypozjum „Edukacja w służbie rodziny” organizowane w

Komunikat

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny  Gimnazjum nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny przy Parafii