katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Warsztaty w MOBILNYM CENTRUM EDUKACYJNYM

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję korzystać z warsztatów
z zastosowaniem mobilnych aplikacji i robotów.
Były one prowadzone na szkolnym „podwórku” w Mobilnym
Centrum Edukacyjnym, które przebywało u nas 20 kwietnia 2022 r.
w ramach działalności: fundacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+
i Europejskiego Korpusu Solidarności (Edukacja, Szkolenia, Młodzież).
Z tej okazji gościliśmy p. Krzysztofa Nowackiego, Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty oraz pracowników z Wydziału Kształcenia, Wychowania
i Opieki na czele z jego Dyrektorem – p. Małgorzatą Hochleitner,
którzy wychodząc naprzeciw naszej prośbie przyczynili się do tego,
że Mobilne Centrum Edukacyjne do nas przybyło.