katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Zebrania z rodzicami

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI 2022/2023

 

Odbywają się raz w miesiącu,
naprzemiennie w dwóch formach:

 

– w formie zbiorowej (rodzice wszystkich uczniów danej klasy spotykają się
z wychowawcą klasy), 
– w formie indywidualnej (indywidualnie odbywają się spotkania rodziców
z nauczycielem danego przedmiotu lub wychowawcą – w miarę potrzeb rodziców
lub nauczycieli, po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem przez sekretariat).