katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Zebrania z rodzicami

ZEBRANIA Z RODZICAMI 2023/2024:

  • – 15.02.2024

  • – 11.04.2024

  • – 23.05.2024

 

Odbywają się raz w miesiącu, w dwóch formach:

 

– w formie zbiorowej (rodzice wszystkich uczniów danej klasy spotykają się
z wychowawcą klasy), 
– w formie indywidualnej (indywidualnie odbywają się spotkania rodziców
z nauczycielem danego przedmiotu lub wychowawcą – w miarę potrzeb rodziców
lub nauczycieli, po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem przez sekretariat).