katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Rada rodziców

RADA  RODZICÓW  rok szk. 2021/2022

przewodniczący: p. Krzysztof Kozłowski
w-ce przewodnicząca: p. Urszula Klimaszewska
skarbnik: p. Marta Rybaczyk
sekretarz: p. Karolina Kłujszo
członek zwyczajny: p. Barbara Guzek
członek zwyczajny
: p. Monika Stolarczyk

Wraz z rozwojem naszej szkoły powstała Rada Rodziców. W jej skład wchodzą rodzice uczniów z każdej klasy. Rada Rodziców we wrześniu powołuje zarząd, który kieruje jej pracami przez cały rok. Od samego początku rodzice całym sercem wspierali inicjatywy Stowarzyszenia mając na uwadze to, że przyczyniają się do szybkiego rozwoju szkoły.