katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Rada rodziców

RADA  RODZICÓW  rok szk. 2020/2021

przewodniczący: p. Urszula Klimaszewska
z-ca przewodniczącej: p. Joanna Korzeniewska
skarbnik: p. Mariusz Wittke
sekretarz: p. Karolina Kłujszo

Wraz z rozwojem naszej szkoły powstała Rada Rodziców. W jej skład wchodzą rodzice uczniów z każdej klasy. Rada Rodziców we wrześniu powołuje zarząd, który kieruje jej pracami przez cały rok. Od samego początku rodzice całym sercem wspierali inicjatywy Stowarzyszenia mając na uwadze to, że przyczyniają się do szybkiego rozwoju szkoły.