katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

W imieniu całej społeczności

Katolickiego Zespołu Edukacyjnego
im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Życzymy, aby Chrystus, który zwyciężył śmierć
przepełniał naszą codzienność paschalną radością i nadzieją
oraz dawał sił
ę do stawania się świadkami Bożej Miłości.

Stowarzyszenie Świętej Rodziny
oraz
Duszpasterz i Dyrektorzy

– Niepublicznego Przedszkola im. Świętej Rodziny
– Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny
– XIII Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego im. Świętej Rodziny