katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

NASZA POMOC UKRAINIE

Od początku trwania wojny w Ukrainie, włączyliśmy się –  jako społeczność
Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Świętej Rodziny w Olsztynie – w pomoc
niesioną zarówno tym, którzy opuścili swoje domy i szukają schronienia poza Ukrainą,
jak i tym, którzy pozostali w kraju i na różne sposoby walczą z najeźdźcą.
Nasze działania są różne i polegają głównie na dokonywaniu różnego rodzaju zbiórek.
Do tej pory (luty, marzec, kwiecień 2022 r.) uczestniczyliśmy w następujących
przedsięwzięciach organizowanych w ramach:
 • Caritas Archidiecezji Warmińskiej – zbiórkach kosmetyków, żywności,
  środków higienicznych, kocy;
 • Ośrodka Caritas w Rybakach, gdzie przebywają uchodźcy z Ukrainy – zbiórkach
  artykułów szkolnych dla dzieci: plecaków, piórników, zeszytów, kredek,
  mazaków, długopisów, bloków, kolorowanek, plasteliny itp.;
 • Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie,
  gdzie przebywają głównie matki z dziećmi z Ukrainy – zbiórkach żywności, artykułów
  szkolnych, ubrań, produktów spożywczych bezglutenowych;
 • pomocy w zapewnieniu żywności do kuchni w Odessie, która gotuje
  dla wojska (na prośbę ks. Krzysztofa Witwickiego, kapłana naszej Archidiecezji Warmińskiej,
  który pracuje w Odessie i pozostał tam pomimo wybuchu wojny, służąc swoją pomocą Ukraińcom).
Z serca dziękujemy całej społeczności naszego Zespołu obejmującego
przedszkole, szkołę podstawową i liceum – rodzicom, uczniom, pracownikom…