katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Medal „Pro Memoria”

 

Medal „Pro Memoria”

uroczyście nadany szkole na Mszy Świętej 19.06.2008 r. na zakończenie roku szkolnego 2007/2008

 

 

 

 

Naszej szkole odznaczenie zostało przyznane 3 czerwca 2008 r. przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek jego prezesa w Warszawie,

za zasługi w krzewieniu pamięci narodowej oraz wychowywanie młodzieży w duchu patriotyczno-religijnym.

 

Medal zawieszono na SZTANDARZE SZKOŁY

 

Medal „Pro Memoria” – to polskie odznaczenie cywilne, przyznawane przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
/pro memoria łac., dla pamięci; na pamiątkę./

Medal „Pro Memoria” został ustanowiony przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 25 stycznia 2005 roku, za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

 

Opis odznaki:
Odznaka ma kształt krążka.
Na awersie – na tle rozdartych krat – umieszczony jest orzeł z drzewca sztandaru wojskowego siedzący na obnażonej szabli skrzyżowanej z drutem kolczastym. Na rewersie znajduje się w otoku napis: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a w środku napis: PRO MEMORIA nad skrzyżowanymi gałązkami dębiny i wawrzynu oraz datą: 8 maja 2005 (60. rocznica zakończenia II wojny).

Odznaka została zaprojektowana przez artystów-medalierów Roussane i Andrzeja Nowakowskich.
Zawieszona jest na wstążce w kolorach granatowym, amarantowym i czarnym, nawiązujących do wstążek Orderu Virtuti Militari, Krzyża Walecznych i Krzyża Zasługi z Mieczami