katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Hymn

 

HYMN SZKOŁY

„ŚWIĘTA RODZINO”

Ref. Święta Rodzino zamieszkaj pośród nas.
Ochraniaj miłość, broń wiary w trudny czas.
Wprowadzaj pokój pod każdy dach.
Strzeż nasze serca od mocy zła.
Święta Rodzino prosimy Cię,
Nasze rodziny miej w opiece swej.(x2)

I. Jezu, Maryjo, Józefie,
W was Bóg okazał swoją moc.
Przez Was na ziemię przyszło Zbawienie,
Bo Miłość zwyciężyła zło, wszelkie zło.

Ref. Święta Rodzino…

II. Jezu Maryjo, Józefie,
W miłości Waszej chcemy trwać.
Waszym pokojem napełniać serca,
Boskiemu Ojcu chwałę dać, chwałę dać.

Ref. Święta Rodzino…

III. Jezu, Maryjo, Józefie.
Święta Rodzino ziemskich dróg.
Błogosław ojców, matki i dzieci,
By wśród nich zawsze mieszkał Bóg

Ref. Święta Rodzino…