katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

OD PIĘCIU LAT JESTEŚMY W PIERWSZEJ TRÓJCE W “OLSZTYŃSKIM RANKINGU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie
OD PIĘCIU LAT plasuje się w PIERWSZEJ TRÓJCE
w OLSZTYŃSKIM RANKINGU “SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”,
przeprowadzanym przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl.

 

W tym roku i ubiegłym Szkoła zdobyła III miejsce spośród 27 szkół w naszym mieście,
biorących udział w olsztyńskim rankingu „Szkół Podstawowych 2024”
oraz
„Szkół Podstawowych 2023”.

 

Dwa lata temu Szkoła znalazła się na II miejsce spośród 23 szkół w naszym mieście,
biorących udział w olsztyńskim rankingu „Szkół Podstawowych 2022”.

 

W 2021 r. Szkoła uzyskała III miejsce wśród 21 publicznych szkół
w naszym mieście, w olsztyńskim rankingu „Szkół Podstawowych 2021”.

 

Z kolei w 2020 r. uplasowaliśmy się na I  miejscu  wśród 21 publicznych szkół
w naszym mieście, w olsztyńskim rankingu „Szkół Podstawowych 2020”.

 

Ranking przygotowywany jest na podstawie danych uzyskanych
od Centralnej Komisji Edukacyjnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki
oraz Okręgowych Komisji Edukacyjnych.
Uwzględnia się egzamin ósmoklasisty z ostatniego roku szkolnego
– z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego –
oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych.

 

GRATULUJEMY  UCZNIOM,  ABSOLWENTOM  za ich trud i determinację
oraz NAUCZYCIELOM, którzy swą ciężką pracą potrafią wydobyć z uczniów to, co najlepsze.

 

Ranking dostępny jest pod adresem: https://waszaedukacja.pl/ranking/olsztyn/szkoly-podstawowe