katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

JESTEŚMY W PIERWSZEJ TRÓJCE W OLSZTYŃSKIM RANKINGU „SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2021”

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie zajęła III miejsce wśród 21 publicznych szkół w naszym mieście, w olsztyńskim rankingu „Szkół Podstawowych 2021”, przeprowadzonym przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl.

Został on przygotowany na podstawie danych uzyskanych od Centralnej Komisji Edukacyjnej oraz Okręgowych Komisji Edukacyjnych. Pod uwagę wzięty został egzamin ósmoklasisty z 2020 r. – z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

GRATULACJE DLA UCZNIÓW-ABSOLWENTÓW I NAUCZYCIELI, którzy swą ciężką pracą potrafią wydobyć z uczniów to, co najlepsze.

Ranking dostępny jest pod adresem: https://waszaedukacja.pl/ranking/olsztyn/szkoly-podstawowe