katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Sukcesy uczniów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych w r. szk. 2021/2022

Sukcesy uczniów
w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych
w r. szk. 2021/2022 

 
Jak co roku, uczniowie klas starszych brali udział
w przedmiotowych konkursach.
Wielu z nich przeszło do etapu wojewódzkiego
i zdobyło wysokie wyniki – mamy sześciu laureatów i siedmiu finalistów.

 

Konkurs z języka polskiego:
 1. Bentkowska Zofia – laureatka  /kl.8b
 2. Dzięcioł Tadeusz  – laureat       /kl.8b
Nauczyciel przygotowujący: p. Marta Rutkowska

 

Konkurs z matematyki:
 1. Dzięcioł Tadeusz – finalista     /kl. 8b
 2. Ozygała Bernadeta – finalistka /kl. 8a
 3. Tarasiuk Dawid – finalista     /kl. 7b
 4. Wolska Karolina – finalistka   /kl. 8a
Nauczyciel przygotowujący: p. Adrian Surażyński

 

Konkurs z biologii:
 1. Kłusek Karolina – laureatka /kl.8b
 2. Rybak Matylda – laureatka   /kl.8a
 3. Kozon Pola   –  finalistka     8b
 4. Romaszko-Klimaszewski Paweł – finalista /kl.8b
Nauczyciel przygotowujący: p. Bożena Nazarczuk

 

Konkurs z historii:
 1. Podchul Michał – laureat   /kl.8b
 2. Kamiński Franciszek – finalista /kl.8a
Nauczyciel przygotowujący: p. Piotr Kralewski

 

Konkurs z fizyki:
 1. Podchul Michał – laureat /kl.8b
Nauczyciel przygotowujący: p. Piotr Witkowski

 

Wszystkim uczniom, ich rodzicom i nauczycielom – gratulujemy!