katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Zawierzenie szkoły

Tradycją szkoły od 2009 r. jest coroczne uroczyste zawierzenie Matce Najświętszej całego Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Świętej Rodziny w Olsztynie, w tym naszej placówki, czyli KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. W tym celu w maju uczniowie starszych klas udają się ze swoimi wychowawcami do Częstochowy. Akt Zawierzenia Matce Kościoła i Królowej Polski składany jest w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej. W uroczystości uczestniczą również parafianie i Ks. Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka, na terenie której znajduje się nasza szkoła.

W maju 2024 r. po raz piętnasty nasze placówki oddane zostały Niepokalanemu Sercu Maryi.