katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2023/2024

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: p. Paweł Kotarski, p. Radosław Pisarkiewicz

 

przewodnicząca: Anita Dąbrowskaklasa VIIIa św. Faustyny Kowalskiej
z-cy przewodniczącej:
Franciszek Kulpa – klasa VIa św. Stanisława Kostki
Filip Kozłowski – klasa VIIa św. Hiacynty i Franciszka
skarbnik: Olimpia Szewiołaklasa VIIIa św. Faustyny Kowalskiej

 

W tym roku szkolnym wybory do Samorządu Uczniowskiego odbyły się 10 października 2023 r.

 

 

Wybory do samorządu uczniowskiego
Odbywają się one na początku października. Wcześniej kandydaci przeprowadzają kampanię przedwyborczą, prezentując swój program przed kolegami i koleżankami z całej szkoły. Każdy kandydat przedstawia przygotowaną przez siebie prezentację, chcąc w ten sposób pozyskać jak największe grono zwolenników.
To jest naprawdę poważna walka, ale bardzo fair play.
Samorząd uczniowski prowadzi w szkole szereg akcji:
 • zaprasza ciekawych ludzi na spotkania,
 • włącza się do ogólnopolskich akcji, m.in. Góra grosza,
 • uczestniczy w akcjach zbierania karmy dla zwierząt,
 • wspomaga akcje zbierania żywności, odzieży czy art. higienicznych,
  m.in. akcję “Rodzina -Rodzinie”,
 • prowadzi akcje pomocy misjonarzom,
 • przewodniczy szkolnym akcjom: Szczęśliwy numerek, Dzień bez mundurka,
 • organizuje “Pocztę walentynkową” z okazji Dnia Świętego Walentego – można
  wysyłać sobie pozdrowienia (skrzynka pozdrowień),
 • zbiera do “Skrzynki spraw” petycje uczniów związane z aktualnymi wydarzeniami szkoły , które następnie są rozpatrywane na zebraniach Samorządu uczniowskiego.