katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2022/2023

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Paweł Kotarski, Radosław Pisarkiewicz
Przewodniczący: Ignacy Maciejkoklasa VIIIa św. Joanny Beretty-Molla
z-ca przewodniczącego: Ewa Łaguna – klasa VIIIa św. Joanny Beretty-Molla
skarbnik: Michał Gralińskiklasa VIIIa św. Joanny Beretty-Molla

 

W tym roku szkolnym wybory do Samorządu Uczniowskiego odbyły się 12 października 2022 r. – powyżej zamieszczamy relację z wyborów autorstwa Tomasza Grzyba z klasy 5a.

 

 

Wybory do samorządu uczniowskiego
Odbywają się one na początku października. Wcześniej kandydaci przeprowadzają kampanię przedwyborczą, prezentując swój program przed kolegami i koleżankami z całej szkoły. Każdy kandydat przedstawia przygotowaną przez siebie prezentację, chcąc w ten sposób pozyskać jak największe grono zwolenników.
To jest naprawdę poważna walka, ale bardzo fair play.
Samorząd uczniowski prowadzi w szkole szereg akcji:
 • zaprasza ciekawych ludzi na spotkania,
 • włącza się do ogólnopolskich akcji, m.in. Góra grosza,
 • uczestniczy w akcjach zbierania karmy dla zwierząt,
 • wspomaga akcje zbierania żywności, odzieży czy art. higienicznych,
  m.in. akcję “Rodzina -Rodzinie”,
 • prowadzi akcje pomocy misjonarzom,
 • przewodniczy szkolnym akcjom: Szczęśliwy numerek, Dzień bez mundurka,
 • organizuje “Pocztę walentynkową” z okazji Dnia Świętego Walentego – można
  wysyłać sobie pozdrowienia (skrzynka pozdrowień),
 • zbiera do “Skrzynki spraw” petycje uczniów związane z aktualnymi wydarzeniami szkoły , które następnie są rozpatrywane na zebraniach Samorządu uczniowskiego.