katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2021/2022

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Piotr Kralewski, Katarzyna Kubacz

Przewodniczący: Jerzy Maciejkoklasa IVa św. Stanisława Kostki
z-ca przewodniczącego: Julia Małyszko – klasa VIIIb św. o. Pio
sekretarz: Matylda Rybakklasa VIIIa św. Tereski od Dzieciątka Jezus

W tym roku szkolnym wybory do Samorządu Uczniowskiego odbyły się 29 września 2021 r. Kandydaci spośród uczniów klas IV-VIII prezentowali swoje pomysły na plakatach. Wybory wyłoniły następujących zwycięzców: Jerzy Maciejko – przewodniczący, Julia Małyszko – zastępca przewodniczącego, Matylda Rybak – skarbnik. Opiekunem Samorządu w roku szkolnym 2021/2022 został p. Piotr Kralewski, zdobywając największą liczbę głosów.

 

 

Wybory do samorządu uczniowskiego

Odbywają się one na początku października. Wcześniej kandydaci przeprowadzają kampanię przedwyborczą, prezentując swój program przed kolegami i koleżankami z całej szkoły. Każdy kandydat przedstawia przygotowaną przez siebie prezentację, chcąc w ten sposób pozyskać jak największe grono zwolenników.

To jest naprawdę poważna walka, ale bardzo fair play.

 

Samorząd uczniowski prowadzi w szkole szereg akcji:

  • zaprasza ciekawych ludzi na spotkania,
  • włącza się do ogólnopolskich akcji Góra grosza,
  • włącza się w akcję zbierania żywności dla schroniska dla zwierząt,
  • wspomaga akcję zbierania żywności Rodzina -Rodzinie,
  • prowadzi akcje pomocy misjonarzom,
  • prowadzi szkolną akcję Szczęśliwy numerek,
  • organizuje  z okazji Dnia Świętego Walentego Pocztę walentynkową – można wysyłać sobie pozdrowienia (skrzynka pozdrowień),
  • zbiera petycje związane z aktualnymi sprawami szkoły do skrzynki spraw, które następnie są omawiane na zebraniach Samorządu uczniowskiego.