katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Konsultacje Nauczycieli

KONSULTACJE   z   nauczycielami     2023/2024
Odbywają się:
– w czasie indywidualnych spotkań nauczycieli z rodzicami,
– telefonicznie (raz w tygodniu), zgodnie z grafikiem przekazywanym na poczcie LIBRUS