katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Rada pedagogiczna

K A D R A     S Z K O Ł Y    w   roku    szkolnym    2020/2021

      

       Duszpasterze szkoły – ks. prałat Andrzej Pluta, ks. Eryk Sienkiewicz

       Dyrektor szkoły – Anna Kobarynka-Łysek

       W-ce dyrektor szkoły – Aldona Zakrzewska

Nauczyciele i wychowawcy

 1. Kl. Ia św. Franciszka z Asyżu – wych. Katarzyna Rutynowska – edukacja wczesnoszkolna
 2. Kl. Ib św. Klary – wych. Dorota Złotkowska – edukacja wczesnoszkolna
 3. Kl. IIa św. Katarzyny Aleksandryjskiej – wych. Maria Dobkowska – edukacja wczesnoszkolna
 4. Kl. IIb bł. Reginy Protmann – wych. Paulina Baranowska – edukacja wczesnoszkolna
 5. kl. IIIa św. Stanisława Kostki – wych. Izabela Witkowska – edukacja wczesnoszkolna
 6. kl. IIIb bł. Marii Karłowskiej – wych. Danuta Cywińska – edukacja wczesnoszkolna
 7. kl. IVa św. Hiacynty i Franciszka – wych. Katarzyna Kubacz – religia
 8. kl. IVb św. Rity – wych. Karolina Cudnik – język angielski
 9. kl. V św. Faustyny Kowalskiej – wych. Marta Rutkowska – język polski
 10. kl. VIa św. Joanny Beretty-Molli – wych. Ewa Żurawlew – język polski
 11. kl. VIb bł. Edmunda Bojanowskiego – wych. Monika Chodorowska – język angielski
 12. kl. VIIa św. Tereski od Dzieciątka Jezus – wych. Anna Szybanow – plastyka, muzyka
 13. kl. VIIb św. o. Pio – wych. Anna Jaworska – socjoterapeuta
 14. kl. VIII św. Urszuli Ledóchowskiej – wych. Joanna Srokosz – jęz. angielski
 15. Język polski – Ewa Żurawlew – kl. IV-VIII,
 16. Język polski – Marta Rutkowska – kl. V-VIII
 17. Matematyka – Adrian Surażyński – kl. V-VIII
 18. Matematyka – Mariola Kalinowska – kl. IV
 19. informatyka – Wiesław Pulkowski – kl. IV-VIII
 20. Przyroda – Ewa Misztal – kl. IV
 21. Biologia – Bożena Nazarczuk – kl. V-VIII
 22. Historia – Joanna Gełdon, Piotr Kralewski – kl. IV-VIII
 23. Język angielski – Joanna Srokosz – kl. IV-VIII
 24. Język angielski – Karolina Cudnik – kl. IV–VIII
 25. Język angielski – Monika Chodorowska – kl. I-III
 26. Język niemiecki – Aleksandra Stankiewicz – kl. IV-VIII
 27. Geografia – Katarzyna Wojnowska-Dębińska – kl. V-VIII
 28. Chemia i biologia – Beata Frąckiewicz – kl. VII-VIII
 29. Fizyka  – Piotr Witkowski – kl. VII-VIII
 30. W–f i pływanie – Piotr Szuman, Małgorzata Hnatyk, Radosław Pisarkiewicz – kl. IV-VIII
 31. Plastyka, muzyka – Anna Szybanow – kl. IV-VII
 32. Zajęcia techniczne – Hanna Kucab – kl. IV-VI
 33. Religia – ks. Eryk Sienkiewicz, Katarzyna Kubacz, Agata Bednarczyk – kl. I-VIII
 34. Gimnastyka korekcyjna – Małgorzata Hnatyk
 35. Pedagog szkolny – Weronika Marszałek
 36. Psycholog szkolny – Beata Gajak
 37. Logopedia – Marta Lalka
 38. Terapia pedagogiczna, rewalidacja – Katarzyna Rutynowska, Marta Lalka, Ołena Karowiec
 39. Świetlica szkolna gr.  I – Agata Bednarczyk, Ewa Faryna
 40. Świetlica szkolna gr. II – Agnieszka Jabłońska, Monika Chodorowska
 41. Świetlica szkolna gr. III – Hanna Zawistowicz
 42. Świetlica szkolna gr. IV – Aleksandra Ozygała
 43. Świetlica szkolna gr. V – Anna Jaworska
 44. Świetlica szkolna gr. VI – Piotr Kralewski, Anna Szybanow
 45. Biblioteka – Krystyna Balukiewicz
 46. Szachy –
 47. Język włoski –  Hanna Dziubińska
 48. Język hiszpański –
 49. Szermierka – Adam Sobczyk
 50. Tenis stołowy – Wiesław Dzięcioł