katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Rada pedagogiczna

K A D R A     S Z K O Ł Y    w   roku    szkolnym    2022/2023

      

       Duszpasterz szkoły – ks. prałat Andrzej Pluta

       Dyrektor szkoły – Anna Kobarynka-Łysek

       W-ce dyrektor szkoły – Aldona Zakrzewska

Nauczyciele i wychowawcy

 

 1. Kl. Ia św. Maksymiliana Marii Kolbego – wych. Katarzyna Rutynowska – edukacja wczesnoszkolna
 2. Kl. Ib bł. Rodziny Ulmów – wych. Dorota Złotkowska – edukacja wczesnoszkolna
 3. Kl. IIa św. Jana Bosko – wych. Maria Dobkowska – edukacja wczesnoszkolna
 4. Kl. IIb św. Dominika Savio wych. Elżbieta Józefowicz – edukacja wczesnoszkolna
 5. Kl. IIIa bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego – wych. Izabela Witkowska – edukacja wczesnoszkolna
 6. Kl. IIIb bł. Róży Elżbiety Czackiej – wych. Danuta Cywińska – edukacja wczesnoszkolna
 7. Kl. IVa św. Franciszka z Asyżu – wych. Ewa Żurawlew – jęz. polski
 8. Kl. IVb św. Klary – wych. Agnieszka Jabłońska – socjoterapia, nauczyciel współorganizujący kształcenie
 9. Kl. Va św. Katarzyny Aleksandryjskiej – wych. Anna Jaworska – socjoterapia, nauczyciel współorganizujący kształcenie
 10. Kl. Vb bł. Reginy Protmann – wych. Agata Bednarczyk – przyroda, geografia
 11. kl. VIa św. Stanisława Kostki – wych. Joanna Srokosz – jęz. angielski
 12. kl. VIb bł. Marii Karłowskiej – wych. Krystyna Balukiewicz – biblioteka
 13. kl. VIIa św. Hiacynty i Franciszka – wych. Katarzyna Kubacz – religia
 14. kl. VIIb św. Rity – wych. Elżbieta Brezgieł – pedagog
 15. kl. VIII św. Faustyny Kowalskiej – wych. Marta Rutkowska – jęz. polski
 16. Język polski – Marta Rutkowska, Ewa Żurawlew
 17. Matematyka – Adrian Surażyński, Danuta Cywińska, Bożena Reszka
 18. Informatyka – Krzysztof Szczygło
 19. Przyroda – Agata Bednarczyk
 20. Biologia – Bożena Nazarczuk
 21. Historia – Paweł Kotarski
 22. WOS – Ryszard Stypułkowski
 23. Język angielski – Monika Chodorowska, Hanna Fedorowicz, Joanna Srokosz
 24. Język niemiecki – Joanna Paszkowska
 25. Geografia – Agata Bednarczyk, Katarzyna Kubacz, Grażyna Stodolny
 26. Chemia – Beata Frąckiewicz
 27. Fizyka  – Piotr Witkowski
 28. Edukacja dla bezpieczeństwa – Agnieszka Kalenik
 29. Wychowanie fizyczne – Anna Kubacka, Magdalena Karaś, Radosław Pisarkiewicz
 30. Plastyka, muzyka – Anna Szybanow
 31. Zajęcia techniczne – Hanna Kucab
 32. Religia – Hanna Fedorowicz, Katarzyna Kubacz, ks. Eryk Sienkiewicz
 33. Gimnastyka korekcyjna – Anna Kubacka, Magdalena Karaś
 34. Pedagog szkolny – Elżbieta Brezgieł, Weronika Marszałek
 35. Psycholog szkolny – Monika Kozłowska
 36. Logopedia – Marta Lalka
 37. Terapia pedagogiczna, rewalidacja – Marta Lalka, Katarzyna Rutynowska
 38. Socjoterapia – Anna Jaworska, Agnieszka Jabłońska
 39. Świetlica szkolna – Agata Bednarczyk, Ewa Faryna, Karolina Gontarz, Agnieszka Jabłońska, Aleksandra Ozygała, Milena Abramowicz, Hanna Zawistowicz
 40. Szachy – Aleksander Malczyk
 41. Język włoski –  Hanna Dziubińska
 42. Język hiszpański – Anna Żołądek
 43. Szermierka – Mikołaj Grzegorek
 44. Tenis stołowy – Wiesław Dzięcioł