katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Klub Wnuka Sybiraka

Przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie działa Klub Wnuka Sybiraka. Został on oficjalnie powołany uchwałą Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Olsztynie, dnia 22 kwietnia 2022 r. W rzeczywistości działania naszej szkoły, związane z krzewieniem pamięci o wywózkach na Sybir, rozpoczęły się już w 2012 r., kiedy prezesem Oddziału był śp. Eugeniusz Grabski. W szkole częstymi gośćmi byli dawni zesłańcy na Sybir i do Kazachstanu, którzy przybliżali uczniom temat zsyłki i nieludzkich warunków życia.
Uczniowie nasi systematycznie reprezentują szkołę:
  • na Mszach świętych sprawowanych za ofiary zsyłek,
  • na konkursach o tematyce historycznej organizowanych przez Związek Sybiraków,
  • na wszelkiego rodzaju spotkaniach i uroczystościach, w czasie których oddawany jest hołd Zesłańcom Sybiru.
W ten sposób szkoła wspólnie ze Związkiem Sybiraków bierze udział w kształtowaniu patriotycznych postaw uczniów w oparciu o wzorce polskich patriotów – Zesłańców Syberyjskich, wśród których znaleźli się m.in.: Józef Piłsudski, Hugo Kołłątaj, Adam Mickiewicz, ks. Piotr Ściegienny czy Wacław Sieroszewski.
Klub Wnuka Sybiraka stanowi przede wszystkim żywy Znak Pamięci tych, którzy przeżyli gehennę Golgoty Wschodu w latach 1939-1956 – skłania do zachowania w pamięci ponad miliona Sybiraków: znanych z imienia i tych bezimiennych. Jest to niezwykle istotne, ponieważ ubywa bezpośrednich świadków tych wydarzeń, a pojęcie „zesłaniec” odchodzi w zapomnienie.