katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Sztandar

28 listopada 2002 r. na zebraniu Rady Rodziców Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny

w Olsztynie został zgłoszony wniosek o podjęcie uchwały w sprawie ufundowania Sztandaru Szkoły.

 

Na w/w zebraniu udział brali przedstawiciele wszystkich klas naszej szkoły, przedstawiciele
Stowarzyszenia Świętej Rodziny, dyrektor szkoły oraz duszpasterz ks. Andrzej Pluta. Uchwała
o ufundowaniu Sztandaru Szkoły została podjęta jednogłośnie.

Zebranie Rady Rodziców 28 listopada 2002 r. powołało Komitet Fundacji Sztandaru Szkoły bezpośrednio zajmujący się pracami przygotowawczymi do ufundowania Sztandaru Szkoły.

Prace trwały trzy lata. W tym czasie padało wiele pytań dotyczących kosztów,
wykonawstwa, treści i symboliki zawartych na Sztandarze. Wszystkie decyzje były konsultowane, głęboko analizowane i zawsze przemodlone. W szkole trwał nieustający
różaniec w tej sprawie. Zgłosiło się do niego wiele rodzin.

Tak rodził się Nasz Sztandar.

Jego projekt przygotował nieodpłatnie pan Jarosław Korzeniewski.

Ustalono, że na Sztandarze z jednej strony na biało-czerwonym tle, w centralnym punkcie zostanie
umieszczony srebrny Orzeł, jako wyraz naszej miłości do ojczyzny i więzi z narodem polskim.

Z drugiej zaś strony na zielonym tle, który jest symbolem Ducha Świętego,  jako znaku naszego
zjednoczenia z Bogiem w Trójcy Przenajświętszej umieszczona będzie Ikona Świętej Rodziny,
która jest dla nas wzorem życia rodzinnego i która przewodzi nam w ziemskim pielgrzymowaniu.

Wykonanie zostało zlecone Pracowni Haftu Artystycznej HERB ART w Barczewie. Koszt w całości został pokryty z pieniędzy zdobytych przez Radę Rodziców przy współudziale Rady Pedagogicznej.

Uroczyste przekazanie Sztandaru dla społeczności szkolnej nastąpiło w dniu zakończenia roku
szkolnego, tj. 24 czerwca 2005r.