katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

WORECZEK RYŻU 2022

Społeczność naszej placówki włączyła się w okresie Wielkiego Postu
w przedsięwzięcie WORECZEK RYŻU 2022.
Była to już 11 edycja akcji, której tym razem przewodziło hasło:
Póki mamy czas, czyńmy dobro (Ga 6,10).
W jej ramach zachęcani byliśmy do wsparcia i tworzenia fundamentów
i możliwości rozwoju poprzez edukację, dostęp do opieki zdrowotnej
oraz zapewnienie wyżywienia potrzebującym.  
Jako społeczność szkolna zebraliśmy kwotę 673,17 zł, która w całości
została przekazana na konto Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego.
Dzięki temu wspólnie z franciszkańską Fundacją Tworzyć Miłością wsparliśmy
programy pomocowe dla potrzebujących dzieci w Kenii i Ekwadorze.
Z zebranych przez franciszkanów funduszy wyposażane są placówki medyczne i edukacyjne,
by okoliczni mieszkańcy mieli większe poczucie bezpieczeństwa swojego i swoich bliskich
w kontekście dostępu do opieki medycznej i edukacji.
Przedsięwzięcie kierowane było przez naszego Duszpasterza, ks. Eryka Sienkiewicza – dziękujemy.