katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

NOWOŚCI BIBLIOTECZNE

Nowości w bibliotece szkolnej

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami znanej pary terapeutów chrześcijańskich Moniki
i Marcina Gajdów, na temat wychowania dzieci, a także własnego rozwoju, w tym duchowego.

 

https://www.gajdy.pl/produkt/rnwa_plytacd/

 

 

https://www.gajdy.pl/produkt/rodzicewaksiazka/

 

 

https://www.gajdy.pl/produkt/hoodie-with-pocket/

 

 

https://www.gajdy.pl/produkt/rozwojksiazka/

 

 

https://www.gajdy.pl/produkt/rozwojcd/

 

 

https://www.gajdy.pl/produkt/swiatynia/

https://www.gajdy.pl/produkt/pomodl-sie-miriam-plyta-cd/

 

 

https://www.gajdy.pl/produkt/dynamika-chrzescijanskiego-rozwoju-duchowego/