katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

25-lecie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny

25-lecie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny

 

W roku szkolnym 2022/2023 świętowaliśmy 25-lecie naszej szkoły,
która rozpoczęła swoją działalność 1 września 1997 r.
Ze względu na srebrny jubileusz obchody przebiegły
w sposób niezwykle podniosły. Swoją obecnością podczas
uroczystej Mszy Świętej zaszczycili nas: Jego Ekscelencja
abp Józef Górzyński, Prezydent Olsztyna p. Piotr Grzymowicz,
Wojewoda Warmińsko-Mazurski p. Artur Chojecki
oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty p. Krzysztof Marek Nowacki.
Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym
w przygotowanie uroczystości szkolnej. Szczególne podziękowania
kierujemy wobec młodzieży Katolickiego XIII Liceum
Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny, która uświetniła
Mszę św. oprawą muzyczną, jak również wobec naszych przedszkolnych
i szkolnych artystów (z Niepublicznego Przedszkola im. Świętej Rodziny
oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny), dzięki którym
obejrzeliśmy pełen ekspresji układ tańców ludowych oraz wysłuchaliśmy
wspaniałego koncertu.

Był też uroczysty poczęstunek, wiele gratulacji, życzeń i prezentów.
Stowarzyszeniu Świętej Rodziny (organowi prowadzącemu szkołę)
oraz gronu pedagogicznemu życzymy kolejnych jubileuszy i samych sukcesów edukacyjnych!