katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Koncert muzyki sakralnej JESTEŚMY PIĘKNI TWOIM PIĘKNEM PANIE

W ostatnim dniu nauki (13 kwietnia 2022 r.), przed Wielkanocną przerwą świąteczną,
odbył się  w koncert muzyki sakralnej  pt. „JESTEŚMY PIĘKNI TWOIM PIĘKNEM PANIE”.
Wykonali go uczniowie naszej szkoły, z klas IV-VIII pod batutą Anny Szybanow.
Wprowadził on całą społeczność Katolickiej Szkoły Podstawowej w duchową
atmosferę Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Bardzo dziękujemy uczniom i p. Ani za tak piękny prezent świąteczny…