katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Procedury

|

PROCEDURY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w 2021 roku

* Przypominamy, że uczeń szkoły podstawowej przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z jednego z poniżej wymienionych języków:

 • angielskiego,

 • francuskiego,

 • hiszpańskiego,

 • niemieckiego,

 • rosyjskiego,

 • ukraińskiego

 • włoskiego.

|

* Ósmoklasista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

|

* STANDARDOWY CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

 • język polski – 120 minut

 • matematyka – 100 minut

 • język obcy nowożytny – 90 minut

|

* PRZEDŁUŻONY CZAS WYNIKAJĄCY Z POSIADANEGO ORZECZENIA:
 • język polski – do 180 minut
 • matematyka – do 150 minut
 • język obcy nowożytny – do 135 minut

|

* PRZYBORY podczas egzaminu ósmoklasisty:

Uczeń MOŻE MIEĆ ze sobą WYŁĄCZNIE: przybory do pisania, tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem (atramentem).

W przypadku testu z MATEMATYKI każdy zdający musi mieć również LINIJKĘ.

|

WAŻNE:

 • Na egzaminie NIE można korzystać zarówno z kalkulatora, jak i ze słowników.
 • Na matematyce NIE WYKONUJE SIĘ RYSUNKÓW OŁÓWKIEM; rysunki rysuje się długopisem (piórem).

|

WIĘCEJ NA STRONIE:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/