katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Procedury

|

PROCEDURY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w 2024 roku

* Przypominamy, że uczeń szkoły podstawowej
przystępuje do egzaminu ósmoklasisty
z jednego z poniżej wymienionych języków:

 • angielskiego,

 • francuskiego,

 • hiszpańskiego,

 • niemieckiego,

 • rosyjskiego,

 • ukraińskiego

 • włoskiego.

|

* Ósmoklasista może wybrać tylko ten język,
którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

|

* STANDARDOWY CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

 • język polski – 120 minut

 • matematyka – 100 minut

 • język obcy nowożytny – 90 minut

|

* PRZEDŁUŻONY CZAS WYNIKAJĄCY Z POSIADANEGO ORZECZENIA:
 • język polski – do 180 minut
 • matematyka – do 150 minut
 • język obcy nowożytny – do 135 minut

|

* PRZYBORY podczas egzaminu ósmoklasisty:

Uczeń MOŻE MIEĆ ze sobą WYŁĄCZNIE:
przybory do pisania, tj. pióro lub długopis
z CZARNYM TUSZEM (atramentem).

W przypadku testu z MATEMATYKI
każdy zdający MUSI MIEĆ również LINIJKĘ.

|

WAŻNE:

 • Na egzaminie NIE można korzystać zarówno
  z KALKULATORA, jak i ze SŁOWNIKÓW
  .
 • Na matematyce NIE wykonuje się RYSUNKÓW OŁÓWKIEM;
  rysunki rysuje się długopisem (piórem).

|

WIĘCEJ NA STRONIE:

ile:///C:/Users/user/Downloads/20230817%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202024%20FIN.pdf