katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

|

TERMINARZ  EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w 2024 roku


 

TERMIN GŁÓWNY EGZAMINU:

1. język polski – 14 maja (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 15 maja (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 16 maja (czwartek) – godz. 9:00

 

TERMIN DODATKOWY EGZAMINU:

1. język polski – 10 czerwca  (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 11 czerwca  (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 12 czerwca  (środa) – godz. 9:00

 

TERMINARZ PODANIA WYNIKÓW:

  • Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty: 3 lipca
  • Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: do 3 lipca
  • Termin wydania zaświadczeń  zdającym: 3 lipca


WIĘCEJ NA STRONIE:

Komunikat o harmonogramie 2024