katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

|

TERMINARZ  EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w 2023 roku


 

TERMIN GŁÓWNY EGZAMINU:

1. język polski – 23 maja (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 24 maja (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 25 maja (czwartek) – godz. 9:00

 

TERMIN DODATKOWY EGZAMINU:

1. język polski – 12 czerwca  (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 13 czerwca  (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 14 czerwca  (środa) – godz. 9:00

 

TERMINARZ PODANIA WYNIKÓW:

  • Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 3 lipca
  • Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: do 6 lipca
  • Termin wydania zaświadczeń  zdającym: 6 lipca


WIĘCEJ NA STRONIE:

https://bip.cke.gov.pl/artykul/249/1745/harmonogram-komunikaty-i-informacje-w-2023-r