katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

|

TERMINARZ  EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w 2022 roku


 

TERMIN GŁÓWNY EGZAMINU:

1. język polski – 24 maja (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 25 maja (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 26 maja (czwartek) – godz. 9:00

 

TERMIN DODATKOWY EGZAMINU:

1. język polski – 13 czerwca  (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 14 czerwca  (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 15 czerwca  (środa) – godz. 9:00

 

TERMINARZ PODANIA WYNIKÓW:

  • Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 1 lipca
  • Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: do 7 lipca
  • Termin wydania zaświadczeń  zdającym: 8 lipca


WIĘCEJ NA STRONIE:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/