katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Zajęcia pozalekcyjne

 

 

ZAJĘCIA   POZALEKCYJNE
W   ROKU   SZKOLNYM   2023/2024

 

KLASY  I – III

 • zaj. doskonalące umiejętności w edukacji wczesnoszkolnej;
 • język włoski;
 • język hiszpański;
 • Klub Młodego Odkrywcy;
 • malarstwo;
 • zespół wokalny;
 • szachy;
 • szermierka;
 • tenis stołowy;
 • Klub Młodego Informatyka.

 

KLASY  IV – VIII

 • zaj. wyrównawcze doskonalące umiejętności przedmiotowe;
 • koła olimpijskie przedmiotowe:
  – fizyka,
  matematyka,
  biologia,
  geografia,
  – j. polski,
  j. angielski;
 • zaj. przygotowujące do egz. ósmoklasisty:
  j. polski,
  matematyka
 • koło historyczne;
 • SKS piłka nożna (kl. 4, 5);
 • rękodzieło;
 • programowanie 3D.