katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Zajęcia pozalekcyjne

 

 

 

PLAN   ZAJĘĆ   POZALEKCYJNYCH
W   ROKU   SZKOLNYM   2020/2021
II semestr

KLASY  I – III

 

PONIEDZIAŁEK

zajęcia wyrównawcze kl. Ib 11:50 – 12:35 21 Katarzyna Rutynowska
koło matematyczne, kl. I-III 12:35 – 13:20 25 Paulina Baranowska
taniec ludowy 12:50 – 13:35 Danuta Cywińska
j. włoski gr. młodsza 13.30 – 14.15 25 Hanna Dziubińska
tenis stołowy klasy Ib 12:50 – 13:35 korytarz Piotr Szuman
j. włoski gr. starsza 14.20 – 15.05 25 Hanna Dziubińska
tenis stołowy klasy IIa, IIb 13:45 – 14:30 korytarz Piotr Szuman
socjoterapia klasy III 13.45 – 14.45 26 Anna Jaworska

 

WTOREK

socjoterapia klasy I 12:40 – 13:40 26 Anna Jaworska
zajęcia wyrównawcze kl. IIIa 12:45 – 13:30 21 Izabela Witkowska
zajęcia wyrównawcze kl. IIIb 12:45 – 13:30 1D Danuta Cywińska
malarstwo gr. I, kl. I-III 12:50 – 15:20 świetlica Anna Szybanow

tenis stołowy klasy IIa, IIb

tenis stołowy klasy IIIa, IIIb

12:50 – 13:35

13:45 – 14:30

korytarz

korytarz

Piotr Szuman

Piotr Szuman

szachy gr. I

szachy gr. II

13.30 – 14.15

14.20 – 15.05

25

25

Grzegorz Dietrich

Grzegorz Dietrich

szermierka gr. począt.

szermierka gr. zaawansow.

13:45 – 14:30

14.40 – 15.25

s. ruch.

s. ruch.

Adam Sobczyk

Adam Sobczyk

 

ŚRODA

zajęcia wyrównawcze kl. Ia 11:50 – 12:35 21 Katarzyna Rutynowska
zajęcia wyrównawcze kl. IIa 11:50 – 12:35 23 Maria Dobkowska
zespół wokalny kl. I-III 11:50 – 12:35 Anna Szybanow
Klub Młodego Odkrywcy kl. I-III 11:50 – 12:35 25

Izabela Witkowska

Dorota Złotkowska

tenis stołowy klasy Ia 12:50 – 13:35 korytarz Piotr Szuman
socjoterapia klasy IIa, IIb 12:50 – 13:50 26 Anna Jaworska
tenis stołowy klasy IIIa, IIIb 13:45 – 14:30 korytarz Piotr Szuman
gimnastyka korekcyjna gr. I 13:45 – 14:30 s. ruch. Małgorzata Hnatyk
gimnastyka korekcyjna gr. II 14:35 – 15:20 s. ruch. Małgorzata Hnatyk

 

CZWARTEK

zajęcia wyrównawcze kl. IIb 11:50 – 12:35 25 Paulina Baranowska

zajęcia wyrównawcze kl. IIIa, IIIb

j. angielski

12:50 – 13:35 Monika Chodorowska

gimnastyka korekcyjna gr. II

gimnastyka korekcyjna gr. I

12:50 – 13:35

13:45 – 14:30

s. ruch.

s. ruch.

Małgorzata Hnatyk

Małgorzata Hnatyk

j. hiszpański gr. młodszaj. hiszpański gr. starsza

13.20 – 14.05

14.15 – 15.00

1c

1c

Angelina Nunez Cueva de Andruszkiewicz

Angelina Nunez Cueva de Andruszkiewicz

tańce 15:00 – 15:45 s. ruch. ERANOVA

 

PIĄTEK

szachy gr. I 13:15 – 14:00 25 Grzegorz Dietrich

socjoterapia klasy IIIa

(co drugi tydzień)

13:55 – 14:55 26 Anna Jaworska
robotyka 14:00 – 15:30 25

Anna Pyczkowska

Jakub Leszczyński,

szachy gr. II 14:10 – 14:55 23 Grzegorz Dietrich

 

 

 

 

 

 

PLAN   ZAJĘĆ   POZALEKCYJNYCH
W   ROKU   SZKOLNYM   2020/2021

KLASY IV – VIII

 

PONIEDZIAŁEK

RANO   (przed lekcjami)

zaj. przygotowujące do egz. ósmoklasisty

j. angielski

7:10 – 7:55 103 Joanna Srokosz
PO POŁUDNIU   (po lekcjach)
koło historyczne 14:30 – 15:15 Joanna Gełdon
zaj. wyrówn. z matematyki kl. IVa i b 14:35 – 15:20 5D Mariola Kalinowska
zaj. wyrównawcze z matematyki kl. VII-VIII 14:35 – 15:20 Adrian Surażyński
socjoterapia klasa VIa 14:50 – 15:50 26 Anna Jaworska

 

WTOREK

RANO   (przed lekcjami)
koło  olimpijskie z fizyki 7:00 – 7:45 101 Piotr Witkowski
zajęcia wyrównawcze z j. ang. kl. IV-V 7:10 – 7:40 9 Karolina Cudnik
koło matematyczne kl. VII a i VIII a 7:15 – 7:45 103 Izabela Wnuk
PO POŁUDNIU   (po lekcjach)
zaj. przygotowujące do egz. ósmoklasisty
geografia kl. VI-VII
13:45 – 14:30 Katarzyna Wojnarska-Dębińska
socjoterapia 14:40 – 15:40 26 Anna Jaworska

 

ŚRODA

RANO   (przed lekcjami)
zaj. wyrównawcze z j. ang. kl. VI, VII 7:10 – 7:55 103 Joanna Srokosz
koło  olimpijskie j. polskiego kl. VII-VIII 7:15 – 8:00 9 Marta Rutkowska
PO POŁUDNIU   (po lekcjach)
zaj. wyrównawcze z j. polskiego kl. VI 12:50 – 13:35 Ewa Żurawlew
zaj. wyrównawcze z j. polskiego kl. IV 13.45 – 14.30 5D Ewa Żurawlew
koło teatralne klasy IV-VI 13:50 – 14:35 Krystyna Balukiewicz
Agnieszka Jabłońska
zaj. wyrównawcze z j. polskiego kl. VII 14:35 – 15:20 Ewa Żurawlew
socjoterapia 14:40 – 15:40 26 Anna Jaworska
koło biologiczno-chemiczne 15:25 – 16:10 Beata Frąckiewicz

 

CZWARTEK

RANO   (przed lekcjami)
PO POŁUDNIU   (po lekcjach)
socjoterapia 13.45 – 14.45 26 Anna Jaworska
zaj. wyrówn. z j. ang. kl. IVa, Va 13.45 – 14.30 5D Karolina Cudnik
zespół wokalny 13.45 – 14.30 Anna Szybanow
przygotowanie do sakramentu bierzmowania 14:35 – 15:20 Ks. Eryk Sienkiewicz

 

PIĄTEK

RANO   (przed lekcjami)
zaj. wyrówn. z matematyki kl. V-VIII 7:10 – 7:55 9 Marta Rutkowska
PO POŁUDNIU   (po lekcjach)
socjoterapia 12:45 – 13:45 26 Anna Jaworska
zaj. wyrówn. z j. ang. kl. IVb, VIb 12:50 – 13:35 Monika Chodorowska
koło miłośników historii kl. V, VI 12:50 – 13:35 101 Piotr Kralewski
koło matematyczne 14.35 – 15.20 Adrian Surażyński