katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Doradztwo Zawodowe

Strona w przygotowaniu

 

ZADANIA DORADCY ZAWODOWEGO

 

Szkolny doradca zawodowy Krystyna Balukiewicz:
 • pomaga określić mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • wspiera uczniów w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
 • wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;
 • prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów;
 • planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania
  związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;
 • gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe;
 • współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami rynku pracy
  i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły.