katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

RODZICE DORADCAMI ZAWODOWYMI

 

 

RODZICE DORADCAMI ZAWODOWYMI

 

Drogi Rodzicu, zastanów się, co wiesz o swoim dziecku:

  1. Czym się interesuje?
  2. Jakie posiada zdolności?
  3. Co potrafi/umie robić?
  4. Jakie wartości są dla niej/dla niego ważne?
  5. Jaki ma temperament?
  6. Jakie posiada cechy charakteru?
  7. Czy nie ma przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania określonego zawodu/zawodów?
  8. Jak radzi sobie z nauką? Jakie ma zasoby wiedzy i umiejętności?

Spostrzeżenia i doświadczenia rodziców będą cennymi wskazówkami przy wyborze ścieżki
edukacyjno-zawodowej dziecka.