katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

WYBÓR ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

 

WYBÓR ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

 

Wszyscy pytają: Do jakiej szkoły idziesz? Czy już wybrałeś zawód, szkołę? Podejmowanie decyzji w wieku kilkunastu lat może być czymś trudnym. Co zrobić, by wybrać właściwy kierunek kształcenia po szkole podstawowej? Proponujemy podjąć działania w trzech etapach:

 

I. POZNAJ SIEBIE – ważne jest, by wiedzieć dużo o sobie, np. o:
  • zainteresowaniach

warto przyjrzeć się swoim zainteresowaniom, ponieważ większość osób zadowolonych z życia, a zwłaszcza z pracy mówi, że sekret ich szczęścia polega przede wszystkim na tym, że płacą im za to, co uwielbiają robić;

  • uzdolnieniach

każdy z nas ma różne uzdolnienia, np. matematyczne, językowe, literackie, interpersonalne, plastyczne, muzyczne, techniczne, sportowe czy organizacyjne. Jest to kwestia indywidualna;

  • umiejętnościach

pomyśl, jakimi umiejętnościami jesteś zainteresowany, co chciałbyś umieć robić?

  • wartościach

pomyśl, co jest dla Ciebie ważne w życiu, jakimi wartościami się kierujesz?

  • temperamencie

z pewnością zaważyłeś, że w tych samych okolicznościach ludzie różnie reagują na to samo zdarzenie. Jedni potrafią długo wykonywać monotonne zajęcie, innych po minucie dopada zniecierpliwienie i zniechęcenie. Są osoby niezwykle łatwo nawiązujące kontakt z innymi, ale są też takie, które wolą samotność i własne towarzystwo. Różnice w reagowaniu związane są właśnie z temperamentem. Do jakiej grupy osób Ty należysz? Zbadaj swoje predyspozycje zawodowe. Pomocne mogą być tu następujące witryny internetowe:

  1. ckziu.com
  2. zawodowe.info
  3. htpp://labirynt-zawodow.progra.pl
  • cechach charakteru

w przypadku cech charakteru mówimy o mocnych i słabych stronach. Na przykład w stosunku do obowiązków niektóre osoby są systematyczne, skrupulatne, dokładne i sumienne, podczas gdy inne zachowują się beztrosko. A Ty, jaki jesteś?

  • stanie zdrowia

jeśli jesteś pod opieką jakiejś specjalistycznej poradni, to zapytaj lekarza, czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania wybranego przez Ciebie zawodu. To też jest ważne!

 

II. POZNAJ ZAWODY

Jeśli interesuje Cię jakiś konkretny zawód, to zachęcam do tego, by dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Dowiedz się na początek, co robi osoba wykonująca dany zawód. Potem dowiedz się jeszcze, jakie są wymagania wobec osób zainteresowanych określonym zawodem, w jakich warunkach wykonuje się pracę, jakie trzeba mieć wykształcenie, jakie są szanse na znalezienie pracy.

 

III. POZNAJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Ostatni etap Twojej pracy to wybranie szkoły, która umożliwi zdobycie wymarzonego zawodu. Jeśli nie zdecydujesz się na wybór zawodu bezpośrednio po szkole podstawowej, albo wybierasz zawód, który jest dostępny dopiero na studiach wyższych, czy w szkole policealnej, to z pewnością Twoim wyborem może być liceum ogólnokształcące. Ale jeśli już dziś jesteś przekonany, że od razu po szkole podstawowej chcesz zdobyć zawód, to wybierz szkołę zawodową (technikum lub szkołę branżową I stopnia). Nawet jeśli najpierw zdobędziesz zawód, potem możesz uczyć się dalej, również na studiach.

 

POZNAJEMY RÓŻNE PLACÓWKI EDUKACYJNE

25 lutego 2020 r. uczniowie klasy VIIIa wraz z wychowawczynią p. Krystyną Balukiewicz wybrali się do szkół przy ul. Mickiewicza 10, w którym znajdują się XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie oraz nowo powstałe Katolickie Technikum Informatyczne im. Świętej Rodziny w Olsztynie, należące do Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Świętej Rodziny. W gościnnych murach przyjęli nas, opowiedzieli o ofercie dydaktycznej i oprowadzili po budynku – dyrektor p. Joanna Breńkacz, wicedyrektor p. Piotr Patejuk oraz pedagog i doradca zawodowy p. Joanna Wojno. Podczas spotkania nasi ósmoklasiści poznali możliwości dalszego rozwoju, a także doświadczyli ciepłej i serdecznej atmosfery, jaka tam panuje. Dziękujemy!