katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Szkoła Wierna Dziedzictwu

 

CERTYFIKAT      „SZKOŁA   WIERNA   DZIEDZICTWU”

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie uzyskała
15 listopada 2019 r. Certyfikat  „Szkoła Wierna Dziedzictwu”
za działania na rzecz wychowania patriotycznego, których koordynatorkami były panie Katarzyna Rutynowska i Izabela Witkowska.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, na wniosek Kapituły Konkursu Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, przyznał go naszej placówce na okres trzech lat (2020-2022). 

Starania, mające na celu uzyskanie tego certyfikatu,  rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2018/2019. Podjęliśmy działania, które miały na celu kształtowanie wśród uczniów postaw patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania oraz pogłębienie wiedzy historycznej na temat naszego kraju. Oto kilka z nich.

——————————————————————————

Bardzo ważnym wydarzeniem były obchody Święta Niepodległości Polski 11 listopada 2018 r. – 100 lat dla Niepodległej. Uczestniczyliśmy w Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w uroczystej, dziękczynnej Mszy świętej, a po Eucharystii – w zorganizowanym przez szkołę – wieczornym śpiewaniu pieśni patriotycznych przy ognisku, zakończonym poczęstunkiem specjalnie przygotowanego tortu  w barwach narodowych – „Tortu dla Niepodległej”. W wydarzeniu uczestniczyły  społeczność szkolna, parafialna i lokalna. Patronat honorowy objął nad nim Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.

 

 

——————————————————————————

 

W ramach realizacji szkolnego projektu 100 lat dla Niepodległej, w lutym 2019 r. uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie wzięli udział w dwóch konkurach – ortograficznym i plastycznym. W Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym „Dyktando z Orłem w tle” uczestniczyło 23 uczniów. Natomiast w konkursie plastycznym pt. Żołnierze Wyklęci” – którego byliśmy organizatorami – wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły, a zwycięskie prace zostały wystawione w Katolickim Stowarzyszeniu Civitas Christiana w Olsztynie.

——————————————————————————

 

6 stycznia 2019 r. nasza szkoła wzięła udział w olsztyńskim Orszaku Trzech Króli. Tym razem byliśmy odpowiedzialni za przygotowanie ostatniego mansjonu na Placu Solidarności, gdzie nastąpiło złożenie darów Świętej Rodzinie. Rodzice wraz z  dziećmi z naszej szkoły    wcielili się w powierzone role, co przyniosło im wiele radości i satysfakcji.

——————————————————————————

 

12 kwietnia 2019 r. na placu przed budynkiem szkolnym został wkopany Dąb Pamięci poświęcony Ofiarom Zbrodni Katyńskiej.  Celem tego wydarzenia było przybliżenie historii związanej z komunistyczną zbrodnią wojenną, dokonaną przez NKWD na elicie intelektualnej ówczesnej Polski.  Uczennica klasy VI odczytała list dziecka do ojca, który zginął w Lesie Katyńskim. Ten moment szczególnie poruszył serca wszystkich zebranych. Po wkopaniu dębu został odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego.

 

——————————————————————————

 

W budynku szkolnym stworzyliśmy na przełomie roku szkolnego 2018/2019  miejsce pamięci narodowej. Wnęka na korytarzu szkoły, to “klimatyczny pokój” wypełniony pamiątkami historycznymi, które podarowali rodzice, uczniowie, nauczyciele, przyjaciele szkoły. Wśród eksponatów znalazł się m.in. ryngraf Powstańca Warszawskiego.

——————————————————————————