katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

„NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 na lata 2021-2025”

Stowarzyszenie Świętej Rodziny z siedzibą w Olsztynie uzyskało
na rzecz Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny
w Olsztynie wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa
przypisanych do Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
umowa NR WKWO.531.22.76/2021,
w kwocie 12 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych
oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej,
a także realizację działań promujących czytelnictwo.