katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Dzwonki

W naszej szkole dzwonek sygnalizuje rozpoczęcie
i zakończenie zajęć w nietypowym czasie.
Najpierw o godz. 8.00 cała społeczność szkolna zbiera się
w holu szkolnym na modlitwie,
a od godz. 08.05 rozpoczynają się lekcje:

 

08:00-08:05 – wspólna modlitwa
całej społeczności szkolnej

 

1.  08:05-08:50
2.  09:00-09:45
3.  09:55-10:40
4.  10:50-11:35
5.  11:50-12:35
6.  12:50-13:35
7.  13:45-14:30
8.  14:40-15:25