katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Rok: 2023

Razem być

Jako cała społeczność uczniowska uczestniczyliśmy w miłym i jednoczącym wydarzeniu pod nazwą "RAZEM BYĆ". Polegało