katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Rok: 2023

BOŻE NARODZENIE 2023

W tym czasie, gdy tak wiele nas niepokoi i wytrąca z równowagi, niech Boże Dzieciątko otula nas pokojem, a naszym bogactwem stają się relacje z Panem Bogiem i ludźmi.
Błogosławionych, pełnych pokoju i miłości Świąt Bożego Narodzenia