katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Wprowadzenie w majowe uroczystości

Przed wolną “majówką” uczniowie klasy 4a wprowadzili
społeczność szkolną w ważne uroczystości obchodzone
3 maja: Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
i Święto Narodowe Trzeciego Maja.
Posłużył im do tego głównie montaż słowno-muzyczny,
podczas którego ukazali znaczenie pierwszej nie tylko w Polsce,
ale w Europie Konstytucji oraz rolę Maryi w dziejach Polski,
szczególnie w trudnych czasach utrzymania niepodległości.
Po przedstawieniu wszyscy uczestniczyli w quizie z zakresu
ustanowienia Konstytucji Trzeciego Maja.