katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

GÓRA GROSZA 2022/2023

 

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział
w akcji GÓRA GROSZA organizowanej
przez Towarzystwo Nasz Dom.
Była to już XXIII edycja, której celem jest
zebranie funduszy na pomoc psychologiczną,
rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności
wychowujących się poza własnym środowiskiem
rodzinnym) i rodzin na terenie całej Polski.
Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet
(od 1 gr do 5 zł) w placówkach w całej Polsce i tym
razem trwała  od 1 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Podstawowym celem organizatorów jest uświadomienie
dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane
w tak dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu
udzielona zostanie pomoc bardzo wielu ich koleżankom
i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.