katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Św. Franciszek z Asyżu i św. Klara – bliscy naszemu sercu

Na godzinie formacyjnej (28 kwietnia 2023 r.) uczniowie
klas trzecich zaprezentowali swoich patronów – św. Franciszka
z Asyżu (klasa 3a) i św. Klarę (klasa 3b). Przedstawienie przygotowane
zostało pod kierunkiem wychowawczyń – p. Katarzyny Rutynowskiej
i Doroty Złotkowskiej – i zawierało wielkie bogactwo form przekazu:
śpiew, recytację, taniec, pantomimę, układ ze wstążkami. Dzieci ubrały
się z tej okazji w specjalne stroje.
Bardzo dziękujemy za występ, tak pełen wrażeń artystycznych i duchowych.