katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Włączamy się w działania środowiska lokalnego

Na Osiedlu Mazurskim, na terenie którego działa Katolicka
Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie odbył się
18 czerwca 2022 r. Festyn Osiedlowy pod hasłem “Czym nas więcej,
tym weselej”. Jako wspólnota szkolna włączyliśmy się w organizację
tego przedsięwzięcia. Wśród oferowanych przez nas atrakcji znalazły się
sportowe rozgrywki i pokazy, zachęcające rodziny do aktywnego
wypoczynku i propagujące wśród dzieci i młodzieży tenis stołowy
oraz szermierkę – dyscypliny sportowe, które ściśle zespolone są
z Katolickim Zespołem Edukacyjnym im. Świętej Rodziny w Olsztynie.