katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Koncert na powitanie lata

Uczniowie naszej szkoły we współpracy z uczniami Szkoły Muzycznej w Olsztynie
przedstawili koncert na powitanie lata, który odbył się 15 czerwca 2022 r.
w murach naszej placówki.
Wśród wykonawców utworów muzycznych
znaleźli się też młodzi z Katolickiej Szkoły
Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie:
  • Marta Dębowska;
  • Łucja Jastrzębska;
  • Monika Pawłowska;
  • Martyna Staworko.
Dzieci klasy 3b przedstawiły również krótki montaż słowno-muzyczny nt. lata.
Całe przedsięwzięcie zorganizowała i prowadziła p. Paulina Baranowska.