katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Szkolny konkurs „MISTRZ GEOGRAFII”

W minionym roku szkolnym 2021/2022 r. uczniowie klas  VII i VIII
brali udział w Szkolnym konkursie „MISTRZ GEOGRAFII”,
trwającym cały rok.

Jego celem była popularyzacja wiedzy z geografii, rozbudzanie
i rozszerzanie zainteresowań geografią, jak również umiejętność
korzystania z różnych źródeł informacji, w tym szczególnie
z podstawowego źródła w nauczaniu geografii, jakim jest mapa.
Uczniowie rozwiązywali zadania w domu nt.  kontynentów
i oceanów, i w ustalonym terminie przekazywali rozwiązania do oceny.
Po zakończeniu konkursu wśród uczniów, którzy rozwiązali
wszystkie testy prawidłowo, wybrany został „Mistrz Geografii”.
„Mistrzami Geografii”  w roku szkolnym 2021/2022 zostali:  
  • Alicja Siczek z klasy 8a;
  • Dawid Niksa z klasy 7a;
  • Szymon Dziak z klasy 7b.
„Mistrzom Geografii” gratulujemy i zapraszamy pozostałych uczniów
do wzięcia udziału w konkursie już w przyszłym roku szkolnym 🙂
p. Grażyna Stodolny i p. Katarzyna Kubacz