katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Szkolne spotkania kolędowe i opłatkowo-wigilijne

W przeddzień szkolnej przerwy Bożonarodzeniowej (22 grudnia 2022 r.)
świętowaliśmy we wspólnocie szkolnej – będące przed nami tuż, tuż – Boże
Narodzenie. Rano z całą społecznością szkolną uczestniczyliśmy we
Mszy Świętej, dziękując Mu za dar wspólnego dojrzewania w Miłości.
Następnie wraz z zespołem wokalnym – pod batutą p. Anny
Szybanow – śpiewaliśmy kolędy i pastorałki. Na koniec każda klasa
w swojej sali dzieliła się opłatkiem, życzeniami, wspomnieniami wigilijnych
spotkań rodzinnych oraz przygotowanymi wcześniej potrawami wigilijnymi.