katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

BOŻE NARODZENIE 2022

 

„Dziś rodzi się Ten, który daje światu pokój…”
 (św. Jan Paweł II)

Przedwieczne Słowo Boże przyjęło ludzkie ciało,
abyśmy – wśród panujących w nas i wokół nas
ziemskich ciemności – poznawali Go i miłowali.
Niech Chrystus, Wcielone Słowo Boga, obdarza nas
łaską przyjęcia Jego Światła, abyśmy – służąc
Bogu i bliźniemu – promieniowali w świecie
miłością, radością i pokojem.

życzą

Stowarzyszenie Świętej Rodziny
Katolicki Zespół Edukacyjny im. Świętej Rodziny w Olsztynie