katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

RELACYJNOŚĆ – ZNAKIEM MIŁOŚCI: szkolne rozważania adwentowe

Tegoroczne rozważania adwentowe skierowane do dzieci i młodzieży
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie
prowadził ks. Karol Gawryś.      
Przewodnią myślą spotkania było
motto: RELACYJNOŚĆ – ZNAKIEM MIŁOŚCI.
Dziękujemy za przybliżanie nas do Boga i drugiego człowieka
przez odkrywanie i otwieranie się na MIŁOŚĆ przez bycie
w ciągłej relacji z Bogiem i drugim człowiekiem.