katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Osiągnięcia w konkursie plastycznym OCZKO

Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski
przeprowadził w naszej szkole w klasach I-III
(w listopadzie 2022 r). zajęcia edukacyjne.
Podczas zajęć uczniowie poznali świat osób niewidomych
i słabowidzących, a także urządzenia i technologie
ułatwiające im poruszanie się w przestrzeni.
Po warsztatach dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym „Oczko”.
Temat prac brzmiał: „Moje spotkanie z osobą słabowidzącą
lub niewidomą”. Do organizatorów wpłynęło 300 prac
z różnych szkół. W wydarzeniu ogłoszenia wyników
(koniec kwietnia 2023 r.) udział wzięli m.in.: Wojewoda
Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki i Dyrektor Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie Mateusz Szkaradziński.
Dzieci z Katolickiej Szkoły Podstawowej zdobyły
PIERWSZE I DRUGIE MIEJSC W KATEGORII KLAS PIERWSZYCH:
  • miejsce Daria Welke, klasa 1b
  • miejsce Marcin Stefanowicz, klasa 1b
WYRÓŻNIENIA:
  • Antonina Kijewska 1a
  • Julia Stępień 1b
  • Milan Gwiazda 1b
  • Michał Kalinowski 1b
Dzieci otrzymały nagrody, dyplomy oraz upominki, a szkoła – 3 książki
o warmińskich legendach oraz grę JENGA.
Gratulujemy 🙂