katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Opowieści o pięknie pielgrzymowania

Jako społeczność szkolna mieliśmy okazję spotkać się z panem Mateuszem
(15 września 2023 r.), który wielokrotnie pielgrzymował pieszo do sanktuariów
Matki Bożej w Gietrzwałdzie, Częstochowie czy Wilnie.
Opowiedział nam o pięknie pielgrzymowania pomimo trudów,
które nieodzownie związane są z wysiłkiem odczuwanym w trakcie drogi.
Duże zainteresowanie ze strony uczniów wzbudziły funkcje pełnione
na pielgrzymce, ale najwięcej emocji wywołało penetrowanie plecaka
pielgrzyma i wyjmowanie z niego najpotrzebniejszego ekwipunku.