katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Otwarcie sali sportowej – 6.09.2023

Tuż po rozpoczęciu roku szkolnego 2023/2024 odbyło się w naszej szkole
długo oczekiwane wydarzenie – otwarcie sali sportowej pod nazwą
“Warmińsko-Mazurskie Centrum Szermierki i Kultury Fizycznej”.
Miało ono miejsce 6 września 2023 r. a wzięła w nim udział cała
społeczność Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Świętej Rodziny
w Olsztynie (Niepubliczne Przedszkole, Katolicka Szkoła Podstawowa,
XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie) oraz przedstawiciele
władz państwowych i regionalnych.
Najpierw uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy świętej pod przewodnictwem
Abpa Józefa Górzyńskiego, a po niej w przecięciu wstęgi jako symbolicznym
otwarciu oraz w poświęceniu sali.
Sala sportowa służyć będzie nie tylko uczniom
Katolickiego Zespołu Edukacyjnego, ale także
tenisistom stołowym oraz szermierzom naszego
regionu, którym dedykowana jest specjalistyczna hala.