katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

OBCHODY DNIA SYBIRAKA (17 września 2023 r.)

W 84. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę odbyły się
w Olsztynie uroczystości upamiętniające Polaków
zesłanych na Syberię oraz inne tereny Rosji
i Związku Sowieckiego.
Rozpoczęły się one Mszą Świętą w kościele Świętego
Józefa. Modlitwie przewodniczył ks. kan. Edward
Goliński. Po Eucharystii uczestnicy obchodów udali się
pod Pomnik Pamięci Zesłańców Syberyjskich, gdzie
po okolicznościowych przemówieniach złożono
kwiaty i zapalono znicze.
Naszą szkoły reprezentowali Dyrektor
Anna Kobarynka-Łysek wraz z uczniami
z pocztu sztandarowego.