katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Dzień Świętego Patryka

Nauczyciele języka angielskiego zorganizowali w naszej szkole
obchody Dnia Świętego Patryka (17 marca 2022 r.) – patrona Irlandii.
Aby uświetnić ten dzień, uczniowie ubrali się na zielono.
Klasy dekorowały swoje sale w symbole irlandzkie, redagowały treści
na gazetki klasowe w ramach organizowanego konkursu na najlepiej przystrojoną salę.
W konkursie pierwsze miejsce zajęły klasy 3b oraz 5b. Wyróżniona została też klasa 7b.
Tego dnia chętni uczniowie klas starszych przygotowali również prezentacje
na lekcje języka angielskiego na temat Świętego Patryka.
Monika Chodorowska, Joanna Srokosz, Karolina Cudnik