katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Muzyczna współpraca międzyszkolna

W ramach współpracy międzyszkolnej uczniowie
Katolickiej Szkoły Podstawowej wraz z uczniami
Szkoły Podstawowej w Dąbrównie utworzyli wspólnie
zespół instrumentalny dla chóru na koncercie
w Dąbrównie skierowanym do społeczności szkolnej
i lokalnej, który odbył się 8 maja 2023 r.
Dzień wcześniej miały miejsce warsztaty muzyczne,
w czasie których młodzi muzycy wspólnie przygotowywali
akompaniament do piosenek. Naszą szkołę reprezentowali:
Monika Pawłowska – wiolonczela, Maja Kotras – keyboard,
Jan Marek i Mateusz Pająk – skrzypce, Kuba Studenny – konga,
Tomasz Marek – gitara elektryczna, Anna Szybanow – gitara klasyczna.
Po koncercie uczniowie zaproszeni zostali na uroczysty
poczęstunek, zwiedzili szkolną galerię i patio.