katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

WORECZEK RYŻU 2023

Nasza społeczność szkolna po raz kolejny wsparła misyjne dzieło
Franciszkanów w Kenii i Ekwadorze
, gdzie oprócz głoszenia Ewangelii
angażują się oni w pracę socjalną. Każda ofiara zwana “woreczkiem ryżu”
przeznaczana jest przez misjonarzy na realizację wielu projektów
pomocowych dla najbardziej potrzebujących: posiłki dla sierot
i dzieci szkolnych, opiekę medyczną i leki dla dzieci, nowy budynek
szpitala dla chorych, czystą i zdrową wodę z nowych studni,
edukację dla dzieci, nowe boisko, plac zabaw i wiele innych.
Zebraliśmy ponad trzysta zł.