katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Byliśmy gospodarzami i organizatorami obchodów 82. rocznicy IV wywózki na Sybir

Jako cała społeczność szkolna uczestniczyliśmy
w uroczystej Mszy świętej, aby upamiętnić
82. rocznicę IV wywózki na Sybir.
Inicjatywa została podjęta w związku z tym,
że w naszej szkole od IV 2022r. działa
Klub Wnuka Sybiraka jako jeden z czterech w Olsztynie.
Jest to ważny element wychowania patriotycznego
realizowany w placówce i przybliżający
wydarzenia wywózek Polaków w głąb Rosji.
We Mszy św. uczestniczyły delegacje szkół,
w których działa Klub Wnuka Sybiraka
oraz przedstawiciele Związku Sybiraków.
Na zakończenie wysłuchaliśmy montażu
słowno-muzycznego o charakterze patriotycznym,
przygotowanego przez młodzież pod opieką p. Pawła Kotarskiego.