katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Razem być

Jako cała społeczność uczniowska uczestniczyliśmy
w miłym i jednoczącym wydarzeniu pod nazwą
“RAZEM BYĆ”. Polegało ono na wspólnym
muzykowaniu – śpiewaniu piosenek Zbigniewa
Wodeckiego i Krzysztofa Krawczyka.
Śpiew inicjował szkolny zespół wokalny,
któremu towarzyszyła grupa instrumentalna,
grająca na flecie poprzecznym, skrzypcach, gitarach,
perkusji, keyboardzie. Niniejsze wydarzenie było nie
tylko okazją do wspólnego muzykowania, ale również
wprowadzeniem w klimat wakacji i ukazaniem
umiejętności muzycznych uczniów.