katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD BUDOWĘ SALI SPORTOWEJ – 22.08.2022

Po wieloletnich staraniach wspólnoty Katolickiego Zespołu Edukacyjnego
i Stowarzyszenia Świętej Rodziny doczekali się ważnego wydarzenia,
które miało miejsce 22 sierpnia 2022 r.
Nastąpiło wówczas uroczyste poświęcenie i wmurowanie
kamienia węgielnego pod budowę sali sportowej, która będzie służyła
nie tylko społeczności szkolnej placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie,
ale także dzieciom i młodzieży regionu Warmii i Mazur. Będzie to nowoczesny obiekt
pod nazwą WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM SZERMIERKI I KULTURY FIZYCZNEJ,
służący m.in. do treningów i rozgrywek turniejowych szermierki i tenisa stołowego.

 

Uroczystość odbyła się najpierw w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie,
gdzie Mszy świętej przewodniczył ks. abp. Józef Górzyński, Metropolita Warmiński.
Po Eucharystii przedstawiciele uczniów, rodziców i pracowników
Katolickiego Zespołu Edukacyjnego, członków Stowarzyszenia Świętej Rodziny
oraz duchowieństwa, a także władz lokalnych i państwowych przeszli na plac
budowy sali sportowej. Tam odbyły się:  przemówienia, podpisanie aktu erekcyjnego,
poświęcenie Kamienia Węgielnego z Nazaretu, wmurowanie kapsuły czasu,
do której włożono:
– akt erekcyjny;
–  poświęcony kamień węgielny – pochodzący z Bazyliki Zwiastowania
z Nazaretu – zachowując w ten sposób łączność ze Świętą Rodziną,
całkowicie oddając Jej tę salę. Kamień przekazany został przez siostrę
Christellę Winiarską CSFN ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
i ojca Teofila Czarniaka ze Zgromadzenia OFM 12 sierpnia 2022r.
wizerunek Ikony Świętej Rodziny z Modlitwą Jana Pawła II za rodziny;
akt zawierzenia budowy sali Świętej Rodzinie;
aktualny tygodnik Gość Niedzielny z Posłańcem Warmińskim z dnia 21.08.2022r;
3 muszelki przywiezione znad Morza Bałtyckiego z Wisełki na Wyspie Wolin,
gdzie znajduje się ośrodek rekolekcyjny Instytutu Świętej Rodziny
i gdzie założyciel Instytutu, ś.p. ks. abp Kazimierz Majdański skierował
do zgromadzonych tam rodzin wezwanie, aby w czasach pokoju znaleźli się ojcowie
dający coś z siebie dla ojczyzny i kościoła. Słowa te zaowocowały założeniem
placówek katolickich im. Świętej Rodziny w Olsztynie przez rodziny olsztyńskie
tam zgromadzone. Te 3 muszelki symbolizują Patrona Katolickiego Zespołu
Edukacyjnego –  Świętą Rodzinę, a więc Jezusa, Maryję i Józefa, określanych
w kościele mianem ziemskiej Trójcy, która – jak nauczał Święty Franciszek
Salezy – „reprezentuje misterium Najświętszej Trójcy”: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

 

Akt erekcyjny podpisali i symbolicznego wmurowania kamienia węgielnego dokonali:
 • Ks. dr Józef Górzyński, Arcybiskup Metropolita Warmiński;
 • Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski
  w/z Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów;
 • Iwona Arent, poseł na Sejm RP i Prezes PiS Okręgu Olsztyńskiego
  w/z Jarosława Aleksandra Kaczyńskiego, Prezesa PiS;
 • Krzysztof Szczucki, Prezes Rządowego Centrum Legislacji;
 • Bogusława Orzechowska, Senator RP;
 • Wojciech Kossakowski, Poseł na Sejm RP;
 • Andrzej Janusz Abako, Starosta Powiatu Olsztyńskiego;
 • dr inż. Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna;
 • Adam Konopka, Prezes Polskiego Związku Szermierczego;
 • Adam Sobczyk, Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego HAJDUCZEK;
 • prał. Andrzej Pluta, Proboszcz Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka
  i Duszpasterz Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny;
 • ks. dr Krzysztof Wolski, Dyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną
  im. Abp. Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach;
 • Adam Dziedzicki, Główny Architekt z Pracowni Dziedzicki i Partnerzy;
 • Piotr Gryszczuk, Prezes Zarządu Przemysłówka Holding,
  reprezentujący Generalnego Wykonawcę;
 • Krzysztof Kozłowski, Przewodniczący Rady Rodziców Katolickiego Zespołu
  Edukacyjnego im. Świętej Rodziny w Olsztynie oraz Prezes Fundacji Liderzy Sportu;
 • dr inż. Andrzej Olszewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Świętej Rodziny.

 

Warmińsko-Mazurskie Centrum Szermierki i Kultury Fizycznej,
to inwestycja realizowana przez Stowarzyszenie Świętej Rodziny
w Olsztynie prowadzące Katolicki Zespół Edukacyjny im. Świętej Rodziny,
w skład którego wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa oraz liceum ogólnokształcące.
W sumie w placówkach uczy się ponad sześciuset uczniów.
Szkoła współpracuje z Uczniowskim Klubem Sportowym Hajduczek Olsztyn, który prowadzi
szkolenie sportowe z szermierki, Uczniowskim Klubem Szachowym Kopernik,
który realizuje zajęcia szachowe dla uczniów miasta Olsztyna,
z AZS UWM, który prowadzi zajęcia z tenisa stołowego.

 

Obiekt został uznany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki za strategiczny
dla rozwoju sportu w Polsce, w dyscyplinie szermierka, broń szabla.
Było to możliwe dzięki włączeniu się w starania o jego budowę
Polskiego Związku Szermierczego.

 

Wagę inwestycji docenia również prezes Rady Ministrów
Pan Mateusz Morawiecki, przekazując z Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów dotacje celowe na jej realizację.

 

Z okazji wmurowania kamienia węgielnego listy gratulacyjne
skierowali do społeczności szkolnej:
 • Premier Mateusz Morawiecki,
 • Prezes PiS Jarosław Kaczyński,
 • Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk,
 • Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek,
 • Prezes Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki,
 • Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki,
 • Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Brzezin.

 

 

Twoja przeglądarka nie obsługuje plików PDF.pobierz PDF.