katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

ROZPOCZĘLIŚMY ROK SZKOLNY po raz 26.

Jak zawsze rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego miało miejsce 1 września 2022 r.
Najpierw uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy świętej, której
przewodniczył ks. bp. Janusz Ostrowski. Wzięli w niej udział uczniowie,
rodzice i pracownicy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie
oraz członkowie organu prowadzącego, Stowarzyszenia Świętej Rodziny.
Następnie uczniowie z wychowawcami przeszli do sal szkolnych,
gdzie zostali wprowadzeni w nowy rok szkolny i otrzymali podręczniki.